MyQ

MyQ je první systém na světě, který

  • spojil funkce tiskového a servisního modulu do jednoho systému

  • komplexně pokrývá všechny tiskové potřeby zákazníků a jejich partnerů

  • existuje ve verzi zdarma bez omezení času či počtu uživatelů 

 

Tiskový modul

           

Servisní modul

1. univerzální podporatéměř
1800 zařízení od 26 výrobců,
nové modely certifikujeme ZDARMA
 

7.

automatická evidence a objednávání
spotřebního materiálu
2.

přesné účtování tisku na uživatele,
oddělení, zařízení a projekty

 

8.

automatické hlášení problémů
a jejich eskalací

3. funkce vyzvednutí tisku na libovolném
zařízení či lokalitě (follow me)
 

9.

evidence servisních smluv, kontrola
plnění SLA
4.

zjednodušené skenování a faxování

 

10.

plnohodnotný objednávkový
systém
5.

kreditní účtování, tiskové kvóty
a restrikce

 

11.

profesionální účtování
outsourcingových projektů

6.

přes 70 grafických reportů s možností
snadné tvorby na míru

     

MyQ existuje ve 3 edicích:

Pro více informací o MyQ navštivte www.myq.cz, nebo nás kontaktujte na , tel.: 222 562 246