KYOcount

Kolik stran vytiskne Vaše společnost za měsíc?
Jak se ujistíte, že prostoje zařízení jsou sníženy na minimum?
Víte přesné statusy Vašich tiskových zařízení?

Pouze přesné odpovědi na tyto otázky můžou vytvořit produktivní prostředí, v kterém jsou zařízení efektivně využívána. Dobře zajištěné tiskové prostředí přispívá k produktivitě a profitabilitě společnosti. KYOcount vám takovou pomoc nabízí:

KYOcount je softwarový nástroj KYOCERA určený pro administrátory k průběžnému řízení, sledování, správě a analýzám provozu tiskových a multifunkčních zařízení. Všechna síťová a místní zařízení jsou v rámci místní sítě automaticky rozpoznány a monitorovány.  SW shromažďuje odečty a pomocí získaných dat může být vytvořen srozumitelný report. KYOcount také podporuje také vzdálený management z jednoho centrálního místa.

KYOcount monitoruje používání tiskových zařízení a umožňuje proaktivní údržbu díky vzdálenému monitoringu zařízení. Tento software dokáže odhalit vytíženost zařízení a podle údajů určit přetížená nebo naopak málo používaná zařízení. Zařízení mohou být na základě těchto údajů efektivněji rozložena.

Funkce:

  • Snížit množství administrativní práce
  • Zvýšit produktivitu díky redukovanému počtu zařízení
  • Optimalizovat rozložení strojů
  • Automaticky generovat srozumitelné reporty
  • Zajistit administraci v podnikové síti LAN

Vyzkoušejte si demo verzi s neomezenými funkcemi na 30 dní ZDARMA. Demoverzi KYOcount si v anglickém jazyce můžete stáhnout pod tímto odkazem:

http://www.kyoceradocumentsolutions.eu/index/document_solutions/networkdevicemanagement/KYOcount/04.html

Pro získání plné verze, prosím, kontaktuje naše obchodní oddělení.