Způsob nakládání s prázdnou tonerovou kazetou

Použitý/prázdný tonerový zásobník je podle Zákona  34/2008Sb o odpadech, dále podle vyhlášky č.503/2004 zařazen mezi odpad kategorie O-ostatní, pod číslem 08 0318 Odpadní tiskařský toner neuvedený pod číslem 08 0317. Odpadní tonerové kazety přísluší odevzdat do sběrného dvora. Sběr použitých tonerových kazet rovněž podporuje projekt REMA systému-ZELENÁ FIRMA. Zaměstnanci firem zapojených do projektu ZELENÁ FIRMA mají možnost odevzdat prázdné cartridge do sběrného boxu na svém pracovišti. 
Seznam firem zapojených do tohoto projektu najdete na http://www.zelenafirma.cz/index.php/cz/seznam-zf.html